Ebostiwch eich AS i amddiffyn eich gweithwyr creadigol ar ôl Brexit

Mae hepgor gweithwyr proffesiynol creadigol o'r rhestr o weithwyr hunangyflogedig sy'n elwa o deithio heb fisa at ddibenion gwaith yn Atodiad 3 yn ergyd enfawr i weithwyr adloniant, a bydd ei effaith ar unwaith ac yn bellgyrhaeddol.

Cyn y Nadolig roedd Equity eisoes wedi derbyn adroddiadau am ddadansoddiadau castio ar gyfer teledu a ffilm a bostiwyd yn y DU roedd yn ofynnol i ddeiliaid pasbort yr UE yn unig wneud cais. Yn yr un modd, tynnwyd ein sylw at enghreifftiau o hysbysebion swyddi ar gyfer syrcas a gwaith perfformio tramor teithiol arall sy'n recriwtio yn y DU sy'n gwneud galwadau tebyg.

Ymunwch â ni i ymgyrchu dros gynnwys gweithwyr proffesiynol creadigol yn y rhestr o weithwyr hunangyflogedig sy'n elwa o deithio fisa at ddibenion gwaith trwy ysgrifennu at eich Aelodau o'r Senedd am eu cefnogaeth.